W Senacie o rzekach

Czwartek, 06 Marzec 2014 07:54
Drukuj
Podczas posiedzenia senackiej Komisji rodowiska, na ktrym omawiano "Informacje wojewdzkich zarzdw melioracji i urzdze wodnych na temat prac wykonywanych na wodach i urzdzeniach wodnych", obecni byli take przedstawiciele PZW Krakw i PZW Nowy Scz - Pawe Augustynek Halny i Micha Cebula (Sekcja Przyjaci Raby/Klub Przyjaci Dunajca), ktrzy przedstawili sytuacj na rzekach poudnia Polski oraz analiz prawn do nowelizacji Ustawy Prawo Wodne. Retransmisja dostpna pod adresem http://senat.atmitv.pl/SenatConsole/TransmissionArchiveItem.go?code=8KS781