Przyjaciele Raby

 
  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Sprz眛anie Raby 2014

Email Drukuj PDF

W Niedziel Palmow 13 kwietnia 2014, grupa Przyjaci蟪 Raby przeprowadzi砤 akcj sprz眛ania brzeg體 rzeki Raby. Kilkunastoosobowa ekipa w阣karzy wraz z cz硂nkami rodzin, wyposa縪na w r阫awice, worki i wodery, a tak縠 samoch骴 terenowy z przyczep wyzbiera砤 odpady w rejonie starego i nowego mostu w Dobczycach, na pla縜ch w Niezdowie, Winiarach i Kunicach, w okolicy uj禼ia potoku Krzyworzeka, a tak縠 w pobli縰 starego m硑na w Gdowie. W sumie zebrano pi赕 przyczep odpad體 (oko硂 150 work體) z czego 1/3 na terenie Gminy Dobczyce, a 2/3 na obszarze Gminy Gd體. Oczywi禼ie cz甓 秏ieci znajdowa硂 si r體nie w wodzie czyli na obszarze w zarz眃zie RZGW.
Najtrudniejszym miejscem do sprz眛ania okaza硑 si brzegi w okolicy starego m硑na w Gdowie. Znajdowa硂 si tam mn髎two cz甓ci samochodowych, kabli, pieluch, szyb, luster i innych niebezpiecznych i szpec眂ych krajobraz odpad體. Bardzo trudne by硑 te rozlewiska powy縠j nowego mostu w Dobczycach, z kt髍ych nie by硂 mo縧iwo禼i wy硂wienia zatopionych work體. W pozosta硑ch miejscach nie wida ju na szcz甓cie wielkogabarytowych 秏ieci. G丑wnie zalega硑 pozostawione po remontach pianki uszczelniaj眂e, a po libacjach rozbite szklane butelki, puszki, opakowania po czipsach i styropiany z fast food-體. Miejmy nadziej, 縠 osoby kt髍e pozostawi硑 te rzeczy nad wod czytaj ten artyku i zawstydz si swoim zachowaniem.
Z bardziej przyjemnych informacji warto wspomnie o fakcie, 縠 w rejonie Niezdowa i Winiar niewiele by硂 roboty dla sprz眛aj眂ych. Na tym odcinku ewidentnie wida efekty sprz眛a z lat poprzednich i wypoczywaj眂y tam pla縪wicze, rowerzy禼i, biegacze i w阣karze dzieli si z Przyjaci蟪mi Raby zadowoleniem z tego faktu. Jeden z napotkanych turyst體 podzieli si nawet takim oto spostrze縠niem:
- Wie Pan, ja od dw骳h lat przyje縟縜m wypoczywa tylko tutaj nad Rab, na t pla筷 , bo to jedyne miejsce w rejonie Krakowa, gdzie na g髍skiej rzece nie widz wisz眂ych na drzewach work體, a na kamieniach nie musz co przyjazd zbiera syfu. Super, 縠 si nie poddali禼ie i macie sprz眛anie regularnie! -
Mi硂 s硑sze takie s硂wa, liczymy, 縠 zadowolonych z kontemplacji natury bez 秏ieci b阣zie przybywa, a syfu ubywa. Dzika Raba to pi阫ne miejsca i wszyscy powinni mie mo縧iwo舵 wypoczywa nad jej brzegami w spokoju umys硊, kt髍y zapewni jedynie nieska縪ne 秗odowisko.

Dzi阫ujemy Urz阣owi Gminy Gd體 i Urz阣owi Gminy i Miasta Dobczyce za dostarczenie r阫awic i work體 oraz utylizacj zebranych odpad體.

A oto imienna lista uczestnik體 akcji:
Piotr Augustynek, Pawe Augustynek Halny, Szymon Augustynek, Antoni Augustynek, Andrzej Ciesielski, Marta Ciesielska, Adam Fronc, Maciej I縠wski, Wiktor Morajko, Andrzej Go砮k, Jacek P砤checki, Jaros砤w Przytu砤, Gabriel Pyka, Wiktoria Pyka, Pawe Rycaj, Krzysztof Rycaj.

 
Reklama

Na skr贸ty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wi阠ej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez w阣kuj眂ych)

Warto wiedzie膰

lowisko
Zasady, op砤ty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstr眊 i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka 硂wienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
D阞owscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdj阠ie

Losowy obrazek