Przyjaciele Raby

 
  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Polityka Prywatno禼i

Email Drukuj PDF

Polityka Prywatno禼i przyjacieleraby.pl

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Strona przyjacieleraby.pl dok砤da wszelkich stara, aby prowadzony serwis u砤twia ka縟emu u縴tkownikowi przegl眃anie strony. Dlatego w trosce o bezpiecze駍two i wygod u縴tkownika informujemy, 縠 poruszaj眂 si po stronie wyra縜sz zgod na wykorzystywanie plik體 cookies. Istnieje mo縧iwo舵 korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale mo縠 to oznacza, 縠 niekt髍e funkcje lub us硊gi witryny nie b阣 dzia砤 poprawnie. Je秎i nie wyra縜sz zgody na korzystanie z plik體 cookies powiniene zaznaczy w ustawieniach przegl眃arki opcj odrzucania plik體 cookies lub sygnalizowania ich przes砤nia.

Czym s cookies (ciasteczka)?
To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie ? ciastko), wysy砤ne przez serwis internetowy, kt髍y odwiedzamy i zapisywane na urz眃zeniu ko馽owym (komputerze, laptopie, smartfonie), z kt髍ego korzystamy podczas przegl眃ania stron internetowych.

W ?cookies?, sk砤daj眂ych si z szeregu liter i cyfr, znajduj si r罂ne informacje niezb阣ne do prawid硂wego funkcjonowania serwis體 internetowych, np. tych wymagaj眂ych autoryzacji ? m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie dzia砤j眂e w internecie serwisy ? wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urz阣體 pa駍twowych i innych instytucji publicznych, mog prawid硂wo dzia砤 dzi阫i wykorzystaniu ?cookies?.

Ciasteczka umo縧iwiaj tak縠 m.in. zapami阾anie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wy秝ietlanych tre禼i oraz dopasowania reklam. Dzi阫i ?cookies? mo縧iwe jest te rejestrowanie produkt體 i us硊g czy g硂sowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy u縴ciu ?cookies? mog by zbierane wy潮cznie w celu wykonywania okre秎onych funkcji na rzecz u縴tkownika, czyli np. zapami阾ania logowania do serwisu czy zapami阾ania towar體 dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane s zaszyfrowane w spos骲 uniemo縧iwiaj眂y dost阷 do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam daj cookies? Dzi阫i ?cookie? korzystanie ze stron internetowych jest 砤twiejsze i przyjemniejsze a ich zawarto舵 ? teksty, zdj阠ia, ankiety, sondy, ale r體nie reklamy ? jest lepiej dopasowana do oczekiwa i preferencji ka縟ego u縴tkownika internetu.

?Cookies?:
umo縧iwiaj zapami阾ywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotycz眂ych tej strony (m.in. j陑yk strony, jej kolor, uk砤d, rozmieszczenie tre禼i);
pozwalaj sklepom internetowym poleca nam produkty zwi眤ane z tymi, kt髍e zazwyczaj wybieramy, kt髍e mog nas potencjalnie zainteresowa;
pomagaj przechowywa towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
umo縧iwiaj korzystanie z kont w serwisach;
pozwalaj by zalogowanym do serwisu na ka縟ej z dost阷nych w danej witrynie podstron;
sprawiaj, 縠 nie widzimy wci笨 i wci笨 tej samej reklamy czy ankiety do wype硁ienia;
pozwalaj na prezentacj nam reklam w spos骲 uwzgl阣niaj眂y nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania ? w ten spos骲 reklamy, dzi阫i kt髍ym korzystanie z wielu serwis體 internetowych mo縠 by bezp砤tne, mog informowa nas o potencjalnie interesuj眂ych nas produktach i us硊gach;
pozwalaj tworzy anonimowe statystyki odwiedzalno禼i serwis體.

Dzi阫i ?cookies? w砤禼iciele i wydawcy serwis體 internetowych s w stanie oceni realne zainteresowanie swoim serwisem www.

 
Reklama

Na skr贸ty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wi阠ej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez w阣kuj眂ych)

Warto wiedzie膰

lowisko
Zasady, op砤ty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstr眊 i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka 硂wienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
D阞owscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdj阠ie

Losowy obrazek