Przyjaciele Raby

 
  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


wisko Raba Dobczyce - Gd體

REGULAMIN

Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e przepis體 na wodach PZW Krak體:

http://www.pzw.org.pl/29/wiadomosci/88324/63/wykaz_skladek_i_oplat_za_wedkowanie_w_okregu_pzw_krakow_w_roku_2 - wykaz op砤t (Raba to op砤ta "pe硁a")

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/29/cms/szablony/15337/pliki/zezwolenie_okresowe_a4.pdf - zezwolenie okresowe

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/29/cms/szablony/15227/pliki/wykaz_wod_pelnych.pdf - wykaz w骴 "pe硁ych"

Przypominamy, 縠 na odcinku Raby od mostu w Dobczycach do mostu w Gdowie tzw. odcinku nokill, obowi眤uj nast阷uj眂e zasady:

1. Po丑w wy潮cznie na sztuczn much.

2. Ca砶owity zakaz zabierania z硂wionych ryb (tzw. "no kill") oraz zakaz posiadania przy sobie jakichkolwiek innych ryb.

3. Obowi眤uj przyn阾y wykonane wy潮cznie na haczykach bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

4. Po硂wu na streamera od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 wrze秐ia do 31 grudnia.

5. Podbierania z硂wionych ryb do podbieraka innego ni z siatki bezw陑硂wej.

6. Obowi眤kowe wype硁ianie rejestru po硂wu (ilo舵 zlowionych i wypuszczonych ryb, szacunkowa wielko舵 i waga, data, miejsce).

7. Lipie ? ca砶owity zakaz zatrzymywania.OPTY

Po丑w na odcinku Raby Dobczyce - Gd體 jest dozwolony po op砤ceniu pe硁ej (symbol "P") op砤ty za w阣kowanie.

Szczeg蟪owe informacje dotycz眂e op砤t na rok 2014 dost阷ne na stronie PZW Krak體

http://www.pzw.org.pl/29/wiadomosci/88324/63/wykaz_skladek_i_oplat_za_wedkowanie_w_okregu_pzw_krakow_w_roku_2


GDZIE KUPI ZEZWOLENIE NA W蔇KOWANIE?

We wszystkich ko砤ch Krakowskiego PZW http://www.pzw.org.pl/29/cms/302/adresy_kol_pzw_okregu_krakow_

Przypominamy, 縠:

a)牋牋 Cz硂nkowie PZW i osoby niezrzeszone mog naby sk砤dk okresow jednodniow, sk砤dk okresow trzydniow i op砤t jednodniow w niekt髍ych ko砤ch PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyj阠ia sk砤dki lub op砤ty b阣zie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie ?KP"

b)牋 Wykaz k蟪 i punkty dystrybucji sk砤dek jednodniowych, trzydniowych i op砤t znajduj si na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/29/cms/302/adresy_kol_pzw_okregu_krakow_

c)牋牋 Cz硂nkowie PZW i osoby niezrzeszone mog dokona wp砤ty zgodnie z powy縮z tabel r體nie przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

d)牋 Dow骴 wp砤ty musi bezwzgl阣nie zawiera dat po硂wu (dzie, miesi眂 s硂wnie i rok). Dow骴 wp砤ty bez wpisanej daty po硂wu jest niewa縩y.

e)牋牋 Posiadacz sk砤dki okresowej jednodniowej albo sk砤dki okresowej trzydniowej lub op砤ty jednodniowej musi posiada przy sobie bezp砤tne Zezwolenie, kt髍e okre秎a podstawowe warunki dokonywania amatorskiego po硂wu ryb. Zezwolenie nale縴 禼i眊n辨 i wydrukowa ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

f)牋牋 Nie posiadanie przy sobie prawid硂wo wype硁ianego dowodu wp砤ty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie 秗骴l眃owym.

g)牋 Wp砤ta sk砤dki (op砤ty) okresowej w wysoko禼i innej ni wskazana w powy縮zej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego po硂wu ryb w wodach udost阷nionych przez ZO PZW w Krakowie w 2013 r.

h)牋牋 W阣karz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowi眤any jest do jego zwrotu w jednym z K蟪 PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.


 
Reklama

Na skr贸ty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wi阠ej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez w阣kuj眂ych)

Warto wiedzie膰

lowisko
Zasady, op砤ty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstr眊 i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka 硂wienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
D阞owscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdj阠ie

Losowy obrazek