Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Spotkanie ws. awarii oczyszczalni w Dobczycach

Email Drukuj PDF
Wczoraj odbyo si w Dobczycach zebranie w sprawie awarii oczyszczalni w Dobczycach. Obecni byli przedstawiciele Dobczyce - Urzd Gminy i Miasta, WIO, policji, RZGW oraz Okrg PZW Krakw i grupa wdkarzy i mieszkacw z Gdowa i Niezdowa. W duym skrcie przedstawiono informacje, e do tygodnia skutki awarii nie bd ju odczuwalne (oczyszczalnia odzyska 100% sprawnoci), natomiast grupa robocza specjalistw zajmie si wkrtce kwesti usunicia osadw zalegajcych na dnie rzeki - tak deklaracj zoy burmistrz Dobczyc. Co do sprawcy zatrucia kwasem osadu czynnego oczyszczalni, wci nie jest ustalony, policja prowadzi postpowanie.
 

Email Drukuj PDF
Rzdowe plany rozwoju rdldowych drg wodnych ostro krytykuj organizacje pozarzdowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochron przyrody, ale take o aspekt gospodarczy i spoeczny caej sprawy, w tym o ochron przed powodzi i konkurencj dla kolei.

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR)* w swym stanowisku ogoszonym podczas 5 Kongresu Morskiego w Szczecinie wykazuje, e rzdowy projekt rozwoju wielkogabarytowej eglugi rzecznej trwale obciy budet pastwa wysokimi kosztami utrzymania, a tymczasem jak dotd nie przedstawiono adnych analiz potwierdzajcych jego efektywno. Eksperci z Koalicji bez ogrdek pisz, e 300 mld PLN zysku, o ktrym mwi Prezydent Duda, jest przysowiow kwot z kapelusza, a koszty realizacji programu kanalizowania oszacowane na 90 mld wzrosn do 200 mld, oraz kilkuset milionw rocznie wydanych na utrzymanie ze rodkw publicznych. Przywouj przy tym przykady takich inwestycji jak Malczyce czy winna Porba, ktrych koszt wzrs kilkukrotnie.
Argumentuj take, e tego typu plany nawet bez szczegowych analiz ekonomicznych z zaoenia s bdne, poniewa przystosowywanie rzek do transportu towarowego, ktre mona byo uzna za suszne wXIX i XX wieku w odniesieniu do zasobnych w wod takich rzek jak Ren, Dunaj, czy Missisipi, jest zupenie nieracjonalne ekonomicznie w XXI wieku w odniesieniu do rzek Polski o cakowicie odmiennych warunkach.

Znaczne kontrowersje wzbudza u koalicjantw take plan przenoszenia transportu kolejowego na barki, co odbieraj jako prb stworzenia konkurencji i zagroenie dla rodzimej kolei. Przytaczaj dodatkowe argumenty przeciwko takiemu rozwizaniu wykazujc, e transport kolejowy jest szybszy, duo bardziej dostpny z uwagi na istniejc rozwinit sie pocze, w minimalnym stopniu uzaleniony od czynnikw zewntrznych, podczas gdy egluga wymaga znacznych ingerencji w rodowisko rzek, obarczona jest zagroeniem niecigoci z uwagi na pokryw lodow, niedobory wody i wezbrania powodujce przerwy wtransporcie. Ryzyko to bdzie dodatkowo zwiksza si wraz ze zmianami klimatu i wiksz czstotliwoci zjawisk ekstremalnych.
Obalaj te mit o niskiej emisyjnoci eglugi, powielany w dokumentach rzdowych, przywoujc najnowsze dane Europejskiej Agencji rodowiska, wg ktrych w transporcie towarowym kolej emituje trzykrotnie mniej CO2 od eglugi, a w transporcie pasaerskim, rnica ta jest omiokrotna.

Wiele przytoczonych w stanowisku Koalicji danych dotyczy ekonomii, jednak najpowaniejsze zagroenie dla ludzi, zwizane z rozwojem drg wodnych widz oni we wzrocie zagroenia powodziowego. Bowiem odcicie koryt od terenw zalewowych, skrcenie dugoci rzek poprzez prostowanie ukw oraz utrzymywanie wymaganego przez eglug wysokiego poziomu wd w korytach szlakw eglownych to bezporednie przyczyny zwikszenia czstotliwoci i zasigu niszczcych powodzi. Dowody potwierdzajce t tez odnajduj w licznych publikacjach dotyczcych np. Renu, gdzie na skutek wyprostowania koryta iutraty 85% terenw zalewowych, powodzie o prawdopodobiestwie wystpienia 1% (?raz na sto lat?) wostatnim stuleciu wystpiy piciokrotnie.

Na tym jednak nie koniec kontrowersji i zagroe, zwaszcza gdy KRR omawia problemy na linii hydrotechnika a ochrona rodowiska: techniczne przeksztacanie rzek w drogi wodne wedug ?Zaoe do planw rozwoju rdldowych drg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektyw do roku 2030 r.? wie si z negatywnym wpywem na wszystkie korytowe i dolinowe typy siedlisk przyrodniczych chronione prawem polskim i UE, dewastacj ponad 1000 km dolin rzecznych, stanowi realne zagroenie dla 2 parkw narodowych, 14 parkw krajobrazowych, kilkudziesiciu Specjalnych Obszarw Ochrony Siedliski i Obszarw Specjalnej Ochrony Ptakw Natura 2000 i kilkudziesiciu rezerwatw przyrody. Ponadto zwikszone adunki zanieczyszcze wnoszone przez skaskadyzowane i uregulowane koryta do morza pogbi zasig martwych stref beztlenowych i zakwitw sinicowych, wywoujc zagroenie i dla rodowiska i dla atrakcyjnoci obszarw nadmorskich. Tego typu strat w ekosystemach wodnych nie da si zminimalizowa ani zrekompensowa uwaaj naukowcy skupieni w Koalicji, i zagrozi to realizacji celw rodowiskowych okrelonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej UE. Jednoczenie naturalne zespoy siedlisk rzecznych idolinowych wiadcz usugi ekosystemowe o znacznej wartoci, ktrych nieuchronna w razie kanalizacji rzek utrata jest cakowicie pomijana w rzdowych analizach.

Koczc swj dokument Koalicja przedstawia list postulatw i apeluje, aby odstpi od wielkoskalowych projektw regulacji rzek, noszcych znamiona ?gigantomanii? rodem z minionej epoki gospodarki centralnie sterowanej, podporzdkowanych jednej brany - egludze towarowej. Proponuje, by zamiast niszczy polskie rzeki, wdroy zintegrowane podejcie do gospodarowania wodami, koncentrujc wysiki na poprawie bezpieczestwa powodziowego i jakoci wd poprzez przyjazne rodowisku metody ochrony, czyli dziaania harmonijnie czcych interes czowieka z zachowaniem i popraw stanu rodowiska, stanowicego nasze narodowe dobro.

Kontakt z przedstawicielami Koalicji Ratujmy Rzeki :
Jacek Engel, Fundacja Greenmind, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 691384242
dr Przemysaw Nawrocki, WWF Polska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 608384242
dr hab. Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokrade, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 517751379
dr in. Marta Winiewska, Fundacja Greenmind, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 602888143
Ewa Le, Koordynator Koalicji, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 503414715


Zacznik:
Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju eglugi towarowej
https://drive.google.com/file/d/0Bx45UCmAvMU2cEtsenNFeUJtQm8/view

Do pobrania: Deklaracja Koalicji Ratujmy Rzeki
https://drive.google.com/file/d/0B8mK-FaUJrBLWlpmZk5HRTJhaWc/view


*Koalicja Ratujmy Rzeki dziaa na rzecz systemowej ochrony walorw przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji ciekw, ochrony i przywracania cigoci ekologicznej, dostosowania planw rozwoju eglugi do rzek oraz planw rozwoju sektorw gospodarki do rzek. W skad Koalicji wchodz organizacje pozarzdowe, osoby indywidualne i przedstawiciele nauki (wykaz - patrz Deklaracja Koalicji).
 

Email Drukuj PDF
Dzi odbyo si kolejne zarybienie dopyww Raby troci organizowane przez RZGW wraz z Instytutem Rybactwa rdldowego w Olsztynie (bdcym realizatorem zadania p.n. "Zarybianie polskich obszarw morskich w roku 2017"). Do wody trafio okoo 60 000 szt. narybku tej ryby. Ichtiolog ukasz, kierowca Marek, i Jacek i Pawe od nas byli w piciu miejscach na Stradomce (okolice apanw, Kawec, Szczyrzyc), w dwch na Tarnawce, w Dobczycach przy starym mocie, a na koniec poniej Gdowa. Cay odcinek od nowego mostu w Dobczycach a do Gdowa zosta pominity z uwagi na ryzyko zwizane z awari oczyszczalni w Dobczycach.
Wicej zdj w naszej galerii gallery2.php?g2_itemId=345623
 

Email Drukuj PDF
 

Sprzątanie Raby 2017

Email Drukuj PDF
To już dziesiąty rok i kilkunasty raz jak sprzątamy Rabę. Sytuacja jest  stopniowo coraz lepsza i śmieci jest mniej, w wielu miejscach widać  dobry efekt akcji sprzątania, ale chciałoby się by jednak odpady i syf  zniknęły znad Raby na dobre. Liczymy, że dzięki nagłaśnianiu problemu i  presji otoczenia nasze społeczności kiedyś dojrzeją do tego etapu, i  ludzie przestaną wyrzucać śmieci nad rzeki.
Jeśli chodzi o namacalny i  widoczny efekt akcji, to udało nam się posprzątać wyspę pod starym  mostem (wyjątkowo niedostępny teren, zwłaszcza przy wyższej wodzie),  szuwary przy ogródkach działkowych, rejon wałów i nowego mostu w  Dobczycach,  brzegi i plażę w Niezdowie, plaże w Winiarach, drogi  dojazdowe do rzeki w Kunicach, wyspę i łąki w Fałkowicach, oraz okolice  starego młyna w Gdowie.
Dziękujemy Miastu i Gminie Dobczyce oraz  Gminie Gdów za pomoc w organizacji, a przede wszystkim dziękujemy  wszystkim 22 uczestnikom za kawał ciężkiej roboty.
 

Koalicja Ratujmy Rzeki

Email Drukuj PDF

Doczylimy do Koalicji Ratujmy Rzeki:

"Powstaa Koalicja Ratujmy Rzeki. Dziaa na rzecz systemowej ochrony walorw przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji ciekw, ochrony i przywracania cigoci ekologicznej, dostosowania planw rozwoju eglugi do rzek oraz planw rozwoju sektorw gospodarki do rzek. W skad Koalicji wchodzi obecnie 19 organizacji: Towarzystwo na Rzecz Ziemi,Towarzystwo Przyjaci Rzek Iny i Gowienicy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Polska Zielona Sie, Fundacja Strefa Zieleni, Przyjaciele Raby, Klub Przyjaci Dunajca, Zielony Instytut, Klub Przyrodnikw, Fundacja Greenmind, Towarzystwo Bada i Ochrony Przyrody, Mazowiecko - witokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Fundacja Zielone wiato / Zielone Wiadomoci, Centrum Ochrony Mokrade, Klub Gaja, Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orw, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ?Salamandra?, Fundacja WWF Polska, Fundacja Nasza Ziemia."

Więcej…
 


Strona 2 z 60
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1166421