Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Program Dolna Raba

Email Drukuj PDF
                              PROGRAM DOLNA RABA
                       

                        I. OCHRONA KORYTA RZEKI RABY

Jest to zamierzenie obejmujce ochron populacji ryb ososiowatych i towarzyszcych na terenie caego obwodu nr 4 rzeki Raby. Zidentyfikowane potrzeby obwodu to:
Więcej…
 

Rozmowy z LGD

Email Drukuj PDF
Prowadzimy rozmowy z LGD-turystyczna podkowa. LGD to organizacja zrzeszajca pi gmin pooonych nad zalewem Dobczyckim. Celem LGD jest  wykorzystanie walorów przyrodniczych gmin do rozwoju turystki. Wczenie si do dziaa LGD pozwoli wytyczy tras rowerow wzdu Raby, stworzy „punkt wdkarski” z parkingiem dla wdkarzy, wiat , tablic informacyjn oraz kontenerem na mieci, którego tak brakuje nad brzegami. LGD to take dodatkowe pienidze na zarybienia i rekultywacje rzeki.
 

Email Drukuj PDF
                                        PETYCJA

      Sekcja Przyjació Raby PZW Okrgu Kraków w trosce o przyszo ekologiczn rzeki Raby i  uatrakcyjnienie pod wzgldem agroturystycznym terenów lecych w jej dolinie poprzez odbudowanie i utrzymanie na poziomie wysokiej liczebnoci stad pstrga potokowego, lipienia, a take odtworzenia populacji troci wdrownej i ososi wystpuje do Wojewody Maopolskiego z postulatem utworzenia w miejscowoci Dobczyce kanau tarowego. 
Więcej…
 

Email Drukuj PDF
eby ryb byo w miar w rzece, to musi by spenione kilka warunków:
1. odpowiednia ilo tarlaków,
2. odpowiednia proporcja miejsc tarliskowych zapewniajcych przeywalno ikry,
3. odpowiednia powierzchnia terenów nadajcych si do wychowania narybku i innych modzieczych roczników ryb,
Więcej…
 

Email Drukuj PDF
Gorco zachcamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko wdkarzy, do udziau w naszych akcjach Na chwil obecn nie mamy moliwoci oficjalnego przyjcia w nasze szeregi osb niezrzeszonych w PZW, ale nasza dotychczasowa wsppraca z naukowcami, przyrodnikami i mieszkacami okolic Raby pokazuje, e ta przeszkoda biurokratyczna nie przeszkadza we wsplnych dziaaniach. Zapraszamy!
Bdc czonkiem PZW, aby sta siPrzyjacielem Raby (w sensie formalnym, bo zapewne wszyscy lubimy nasz rzek) wystarczy wstpi do Sekcji Przyjaci Raby przy Kole PZW Raba. Informujemy, e czonkiemSekcji moe zosta kady czonek PZW, niezalenie od tego z ktrego okrgu, czy koa pochodzi, na podstawie deklaracji realizowania celw dziaania Sekcji zawartych w jej regulaminie (poniej) i udziau w conajmniej jednej akcji organizowanej przez Przyjaci Raby oraz po wniesieniu corocznie (do koca kwietnia kadego roku), na konto Koa PZW Raba, dopaty do zarybienia i ochrony Raby, w kwocie nie mniejszej ni 30z.

Natomiast osoby z Krakowa i okolic zapraszamy do przeniesienia swoich kartotek PZW do Koa Raba.Dziki temu taka osoba bdzie moga przej szkolenie na stranika Spoecznej Stray Rybackiej w Kole Raba ipomc w ochronie Raby.

W razie jakichkolwiek wtpliwoci bd pyta najlepiej napisa o tym na naszym forum, lub skontaktowa si bezporednio (za pomoc email) z ktrym z czonkw sekcji.
Rabie cze!


WZR DEKLARACJI WSPӣDZIAANIA W RAMACH SEKCJI PRZYJACIӣ RABY

REGULAMIN SEKCJI PRZYJACIӣ RABY PRZY KOLE PZW RABA

1. Sekcja Przyjaci Raby przy Kole PZW Dobczyce stworzona zostaa z inicjatywy wdkarzy skupionych w rnych koach PZW na mocy uchway Zarzdu Koa Dobczyce z dn. 19 IX 2006 roku.


2. Cele Sekcji Przyjaci Raby to:

a) sprawowanie opieki wdkarskiej i ekologicznej oraz nadzoru nad rzek Rab na odcinku, ktrego gospodarzem jest krakowski Okrg Polskiego Zwizku Wdkarskiego poprzez ochron przed kusownictwem, zanieczyszczeniem, stwarzanie warunkw ycia i rozrodu populacji ryb oraz wykonywanie zalece ZO PZW Krakw w dziedzinie gospodarki rybackiej;

b) odbudowanie i utrzymanie pogowia ryb ososiowatych i lipieni;

c) integracja wdkarzy owicych w tej rzece;

d) edukacja ekologicznej dzieci i modziey zamieszkujcych dolin Raby, poprzez spotkania, odczyty, akcje w terenie oraz wsplne imprezy wdkarsko-rekreacyjne;


3. Do Sekcji Przyjaci Raby na mocy uchway Zarzdy Koa Dobczyce z dn. 17 XI 2006 roku, nalee mog wszyscy czonkowie PZW, take spoza koa Dobczyce, po wniesieniu corocznie (do koca kwietnia kadego roku), na konto Koa PZW Dobczyce, dopaty do zarybienia i ochrony Raby, w kwocie nie mniejszej ni ustalona przez Walne Zebranie Czonkw Sekcji.


4. Czonek PZW moe wstpi do sekcji na podstawie wyraenia woli zostania czonkiem Sekcji i deklaracji realizowania celw dziaania Sekcji zawartych w niniejszym regulaminie. Ostateczn decyzj o przyjciu do Sekcji podejmuje Kierownictwo Sekcji.


5. Czonkowie Sekcji spoza koa Dobczyce mog bra udzia w zebraniach koa Dobczyce jedynie z gosem doradczym


6. Czonkostwo ustaje na skutek mierci, pisemnej rezygnacji, wydalenia czonka z Sekcji, oraz nieopacenia w terminie dopaty, o ktrej mowa w pkt.3


7. Wadzami Sekcji Przyjaci Raby s:
a) Walne Zebranie Czonkw
b) Kierownictwo Sekcji, zoone z:
- przewodniczcego Sekcji
- wiceprzewodniczcego Sekcji
- sekretarza Sekcji


8.Kierownictwo Sekcji Przyjaci Raby wybierane jest raz na cztery lata w wyborach jawnych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

9.Przychody Sekcji Przyjaci Raby stanowi:

a) przyznane przez Zarzd Koa w budecie rocznym rodki na wykonywanie celw statutowych

b) dobrowolne skadki i inne wpaty czonkw Koa i Sekcji

c) dobrowolne wpaty czonkw PZW i/lub darowizny, subwencje od osb fizycznych i prawnych przeznaczone na realizacj celw Sekcji

d) inne kwoty przekazane do dyspozycji Sekcji przez Zarzd Okrgu z przeznaczeniem na sfinansowanie okrelonych zamierze w ramach celw i zada statutowych


10. Kierownictwo Sekcji dysponuje rodkami finansowymi na rachunku bankowym koa Dobczyce, ktre w caoci przeznacza na cele regulaminowe. Nad waciwym dysponowaniem funduszami sekcji czuwa przedstawiciel sekcji powoany przez Walne Zebranie Czonkw Sekcji do Komisji Rewizyjnej Koa.

11. Kontrola prowadzona przez czonkw sekcji, na odcinku rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, podlega finansowaniu przez sekcje.

12. Zmiana regulaminu nastpuje wikszoci 2/3 gosw na Walnym Zebraniu Czonkw Sekcji.


13. W kwestiach nieuregulowanych stosuje si odpowiednio postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Koa PZW oraz Statutu PZW.
 


Strona 60 z 60
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1160635