Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Program Dolna Raba

Email Drukuj PDF
                              PROGRAM DOLNA RABA
                       

                        I. OCHRONA KORYTA RZEKI RABY

Jest to zamierzenie obejmujące ochronę populacji ryb łososiowatych i towarzyszących na terenie całego obwodu nr 4 rzeki Raby. Zidentyfikowane potrzeby obwodu to:
Więcej…
 

Rozmowy z LGD

Email Drukuj PDF
Prowadzimy rozmowy z LGD-turystyczna podkowa. LGD to organizacja zrzeszająca pięć gmin położonych nad zalewem Dobczyckim. Celem LGD jest  wykorzystanie walorów przyrodniczych gmin do rozwoju turystki. Włączenie się do działań LGD pozwoli wytyczyć trasę rowerową wzdłuż Raby, stworzyć „punkt wędkarski” z parkingiem dla wędkarzy, wiatą , tablicą informacyjną oraz kontenerem na śmieci, którego tak brakuje nad brzegami. LGD to także dodatkowe pieniądze na zarybienia i rekultywacje rzeki.
 

Petycja o kanał tarłowy

Email Drukuj PDF
                                        PETYCJA

      Sekcja Przyjaciół Raby PZW Okręgu Kraków w trosce o przyszłość ekologiczną rzeki Raby i  uatrakcyjnienie pod względem agroturystycznym terenów leżących w jej dolinie poprzez odbudowanie i utrzymanie na poziomie wysokiej liczebności stad pstrąga potokowego, lipienia, a także odtworzenia populacji troci wędrownej i łososi występuje do Wojewody Małopolskiego z postulatem utworzenia w miejscowości Dobczyce kanału tarłowego. 
Więcej…
 

Wypowiedz Pana Jeleńskiego na temat gospodarki wędkarskiej

Email Drukuj PDF
Żeby ryb było w miarę w rzece, to musi być spełnione kilka warunków:
1. odpowiednia ilość tarlaków,
2. odpowiednia proporcja miejsc tarliskowych zapewniających przeżywalność ikry,
3. odpowiednia powierzchnia terenów nadających się do wychowania narybku i innych młodzieńczych roczników ryb,
Więcej…
 

Jak zostać Przyjacielem Raby?

Email Drukuj PDF
Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko wędkarzy, do udziału w naszych akcjach Na chwilę obecną nie mamy możliwości oficjalnego przyjęcia w nasze szeregi osób niezrzeszonych w PZW, ale nasza dotychczasowa współpraca z naukowcami, przyrodnikami i mieszkańcami okolic Raby pokazuje, że ta przeszkoda biurokratyczna nie przeszkadza we wspólnych działaniach. Zapraszamy!
 
Będąc członkiem PZW, aby stać się Przyjacielem Raby (w sensie formalnym, bo zapewne wszyscy lubimy naszą rzekę) wystarczy wstąpić do Sekcji Przyjaciół Raby przy Kole PZW Raba. Informujemy, że członkiem Sekcji może zostać każdy członek PZW, niezależnie od tego z którego okręgu, czy koła pochodzi, na podstawie deklaracji realizowania celów działania Sekcji zawartych w jej regulaminie (poniżej) i udziału w conajmniej jednej akcji organizowanej przez Przyjaciół Raby oraz po wniesieniu corocznie (do końca kwietnia każdego roku), na konto Koła PZW Raba, dopłaty do zarybienia i ochrony Raby, w kwocie nie mniejszej niż 30zł.

Natomiast osoby z Krakowa i okolic  zapraszamy do przeniesienia swoich kartotek PZW do Koła Raba. Dzięki temu taka osoba będzie mogła przejść szkolenie na strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Kole Raba i pomóc w ochronie Raby.

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań najlepiej napisać o tym na naszym forum, lub skontaktować się bezpośrednio (za pomocą email) z którymś z członków sekcji.
 
Rabie cześć!
 


WZÓR DEKLARACJI WSPÓŁDZIAŁANIA W RAMACH SEKCJI PRZYJACIÓŁ RABY

REGULAMIN SEKCJI PRZYJACIÓŁ RABY PRZY KOLE PZW RABA

1. Sekcja Przyjaciół Raby przy Kole PZW Dobczyce stworzona została z inicjatywy wędkarzy skupionych w różnych kołach PZW na mocy uchwały Zarządu Koła Dobczyce z dn. 19 IX 2006 roku.


2. Cele Sekcji Przyjaciół Raby to:

a) sprawowanie opieki wędkarskiej i ekologicznej oraz nadzoru nad rzeką Rabą na odcinku, którego gospodarzem jest krakowski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego poprzez ochronę przed kłusownictwem, zanieczyszczeniem, stwarzanie warunków życia i rozrodu populacji ryb oraz wykonywanie zaleceń ZO PZW Kraków w dziedzinie gospodarki rybackiej;

b) odbudowanie i utrzymanie pogłowia ryb łososiowatych i lipieni;

c) integracja wędkarzy łowiących w tej rzece;

d) edukacja ekologicznej dzieci i młodzieży zamieszkujących dolinę Raby, poprzez spotkania, odczyty, akcje w terenie oraz wspólne imprezy wędkarsko-rekreacyjne;


3. Do Sekcji Przyjaciół Raby na mocy uchwały Zarządy Koła Dobczyce z dn. 17 XI 2006 roku, należeć mogą wszyscy członkowie PZW, także spoza koła Dobczyce, po wniesieniu corocznie (do końca kwietnia każdego roku), na konto Koła PZW Dobczyce, dopłaty do zarybienia i ochrony Raby, w kwocie nie mniejszej niż ustalona przez Walne Zebranie Członków Sekcji.


4. Członek PZW może wstąpić do sekcji na podstawie wyrażenia woli zostania członkiem Sekcji i deklaracji realizowania celów działania Sekcji zawartych w niniejszym regulaminie. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Sekcji podejmuje Kierownictwo Sekcji.


5. Członkowie Sekcji spoza koła Dobczyce mogą brać udział w zebraniach koła Dobczyce jedynie z głosem doradczym


6. Członkostwo ustaje na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji, wydalenia członka z Sekcji, oraz nieopłacenia w terminie dopłaty, o której mowa w pkt.3


7. Władzami Sekcji Przyjaciół Raby są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Kierownictwo Sekcji, złożone z:
- przewodniczącego Sekcji
- wiceprzewodniczącego Sekcji
- sekretarza Sekcji


8.Kierownictwo Sekcji Przyjaciół Raby wybierane jest raz na cztery lata w wyborach jawnych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

 

9.Przychody Sekcji Przyjaciół Raby stanowią:

a) przyznane przez Zarząd Koła w budżecie rocznym środki na wykonywanie celów statutowych

b) dobrowolne składki i inne wpłaty członków Koła i Sekcji

c) dobrowolne wpłaty członków PZW i/lub darowizny, subwencje od osób fizycznych i prawnych przeznaczone na realizację celów Sekcji

d) inne kwoty przekazane do dyspozycji Sekcji przez Zarząd Okręgu z przeznaczeniem na sfinansowanie określonych zamierzeń w ramach celów i zadań statutowych


10. Kierownictwo Sekcji dysponuje środkami finansowymi na rachunku bankowym koła Dobczyce, które w całości przeznacza na cele regulaminowe. Nad właściwym dysponowaniem funduszami sekcji czuwa przedstawiciel sekcji powołany przez Walne Zebranie Członków Sekcji do Komisji Rewizyjnej Koła.

 

11. Kontrola prowadzona przez członków sekcji, na odcinku rzeki Raby od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie, podlega finansowaniu przez sekcje.

 

12. Zmiana regulaminu następuje większością 2/3 głosów na Walnym Zebraniu Członków Sekcji.


13. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW oraz Statutu PZW.
 
 


Strona 59 z 59
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jesteś nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub więcej informacji? Odwiedź nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wędkujących)

Warto wiedzieć

 lowisko
Zasady, opłaty
 
 
lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek
 
 
 pil
Czasopismo Pstrąg i Lipień
 
 
sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka łowienia"
 
 
ffc
Fly Fishing Challenge 

Sponsorzy 2014

lowisko
Dębowscy - Wieliczka
drewno kominkowe
 

Najnowsze zdjęcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1023650