Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Podsumowanie akcji SSR

Email Drukuj PDF
W zeszym tygodniu nasililimy patrole na Rabie, byo to zwizane z zarybieniami, a take dobr pogod, która to spowodowaa wzmoon aktywno wdkarzy w tym niestety niektórych owicych nieprzepisowo. Patrole wyszy w poniedziaek, wtorek, pitek, sobot i dwa w niedziel: poranny i popoudniowy.
W nastpnych dniach bd prowadzone kolejne zarybienia, a patrole stan si jeszcze bardziej intensywniejsze. Wspópraca z policj ukada si dobrze, za co serdecznie dzikujemy komendzie w Dobczycach.

 

Email Drukuj PDF
Dziki interwencji stranika SSR (czonka Sekcji Przyjació Raby) udao si dzi na Rabie udaremni prób skusowania dopiero co wpuszczonych niewymiarowych pstrgów. Oto bowiem dwóch panów z Wolbromia wybrao si nad Rab w Dobczycach owi: na trzy wdki, na yw przynt, bez jakichkolwiek dokumentów i opat uprawniajcych do amatorskiego poowu ryb. Na absurd zakrawa fakt, e do tego procederu przyuczali swoje kilkuletnie dzieci...
Poniewa kolega by sam (wezwani na pomoc stranicy - równie z Sekcji Przyjació Raby - przyjechali prosto z Krakowa po pó godziny), a lekko podchmieleni "wdkarze" nastawieni niezbyt przyjanie, wezwa patrol policji z Dobczyc. Dyurni funkcjonariusze przyjechali na miejsce, obejrzeli wdki i spisali dane personalne kusujcych. Spraw dalej zajmie si dzielnicowy z Dobczyc. Z naszej strony pójdzie informacja do komendanta SSR przy ZO.

Dodam jeszcze, e chwil rozmawiaem z delikwentami usiujc dociec powodów takiego nagannego zachowania, ale pokrtne wypowiedzi o niedoinformowaniu i trzymaniu dokumentów w domu raczej nie byy mocn obron. Wiarygodne natomiast, ale jednoczenie pograjce, byy sowa "sprawdzilimy w Internecie, e tu taka fajna rzeka to przyjechalimy". Domylam si, e panowie zostali zachceni informacjami o zarybieniach. Jednak na pytanie dlaczego jednoczenie nie sprawdzili w tyme samym Internecie jakie obowizuj przepisy na Rabie, nie potrafili przekonujco odpowiedzie.
O dalszym obrocie tej sprawy na pewno poinformujemy.

 

11000 "plus jedynek"

Email Drukuj PDF
W pitek 30.03.2007 delegacja SPR udaa si na stawy Krakowskiego PZW, aby ogldn pstrgi, które zostan zakupione przez sekcj. Na miejscu, po miym przyjciu przez Pani ichtiolog, okazao si, e jest wolny samochód zarybieniowy i ryby mona wpuci ju dzi… Do wody trafio 11.000 sztuk pstrga potokowego 1+, jak na swój wiek ryby byy do spore, co bardzo dobrze rokuje na przyszo. Po poudniu, druga grupa czonków sekcji przeprowadzia patrol, kontrolujc dwóch wdkarzy, nie ujawniajc adnych aktów kusownictwa. Problemem natomiast s wszechobecne mieci, na odcinku Dobczyce-Winiary istnieje przynajmniej kilka dzikich wysypisk.

Zdjcia z zarybienia mona ogldn w galerii.

 

Email Drukuj PDF
Mamy wielk prob do wszystkich wdkujcych na Rabie na odcinku Dobczyckim, by w razie napotkania kusowników dzwonili na komend miejscowej policji pod nr telefonu:
122711201 lub w ostatecznoci na numer 662308588. Policja w Dobczycach jest uczulona na akty kusownictwa i jeli tylko bd mieli moliwo to przyjad. W miar moliwoci prosimy take o dyskretne spisanie numerów rejestracyjnych pojazdu, którym przyjechali kusownicy. Nad Rab regularnie pojawiaj si patrole SSR, ale bez wspólnego wysiku wszystkich wdkarzy trudno bdzie odnie sukces.
 

Email Drukuj PDF
Min kolejny miesic patroli Spoecznej Stray Rybackiej z naszej sekcji. Przez ten czas przejechalimy prywatnymi samochodami ponad 800 km, skontrolowalimy okoo 20 osób, z czego jedna nie posiadaa opat (sprawa zostaa zgoszona do Komendanta SSR w ZO i trafia do sdu koleeskiego). Przeliczajc kilometry na benzyn, dodajc do tego wykonanie plakatów informacyjnych  oraz róne inne drobiazgi, jak chociaby lornetki i notesy subowe, atwo  sobie wyobrazi, e Przyjaciele Raby równie od strony finansowej powicaj si dla dobra rzeki, a to przecie zaledwie cz naszej dziaalnoci. Nie piszemy tego po to, eby si chwali czy narzeka, lecz by uwiadomi innym, na czym polega nasza suba.
 

Spotkanie na Akademii Rolniczej

Email Drukuj PDF
22 marca 2007 na Akademii Rolniczej w Krakowie odbya si konferencja powicona tzw. ”Projektowi norweskiemu”. Na zaproszenie v-ce burmistrza Dobczyc Pana Pawa Machnickiego w spotkaniu uczestniczya delegacja SPR oraz dyrektor krakowskiego okrgu PZW Pan abu. Jeli „projekt norweski” zostanie zrealizowany, bdzie on naukowym opracowaniem walorów rodowiska kulturowego i naturalnego doliny Raby. By moe badania swoim zasigiem obejm midzy innymi takie zagadnienia jak: kana tarowy, odbudowa populacji ryb ososiowatych, prawidowa regulacji przepywu wody na zaporze oraz ogólnie pojte gospodarowanie w dolinie Raby. Bdzie to niezwykle poyteczne opracowanie dajce peny obraz rodowiska Raby oraz czynników na nie wpywajcych.
 


Strona 57 z 60
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1129570