Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Email Drukuj PDF
W pitek oraz w sobot, w ramach akcji WIOSNA RABY odbyo si sprztanie brzegów naszej ulubionej rzeki. W przedsiwziciu uczestniczyy Dobczyckie szkoy oraz czonkowie sekcji. Co wane i budujce, do sprztania wczali si spontanicznie wdkarze owicy w tym czasie w rzece. Wywóz mieci, worki oraz rkawice zapewnia gmina. Trzeba przyzna, e sprztanie mimo ton mieci wszelkiej maci poszo bardzo sprawnie, a po cikiej pracy w miej koleeskiej atmosferze zapalilimy ognisko. Niestety nie obyo si bez incydentów: Wieczorem, ju po zakoczeniu akcji, podpalone zostay trawy na lewym brzegu(na wyskoci „rury”) ogie szybko si rozprzestrzeni i obj swoim zasigiem wysokie drzewa. Na miejsce zostaa wezwana stra poarna , która szybko uporaa si z ogniem. Poar ten w poczeniu z niezliczon iloci mieci na brzegu dopeni obraz gupoty z jak musimy walczy. (Zdjcia w galerii pod adresem…)

Chcielibymy podzikowa wszystkim, którzy wzili udzia w sprztaniu: Uczniom, wdkarzom wczajcym si do akcji oraz czonkom i sympatykom sekcji.  

 

Email Drukuj PDF
Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojtny stan czystoci brzegów Raby, rzeki nad któr owimy i wypoczywamy do wspólnej akcji w ramach WIOSNA RABY 2007. W pitek 13 i sobot 14 bdziemy sprzta brzegi Raby, idc w kierunku Winiar. Zobaczymy dokd dojdziemy, bo jest co zbiera. W akcji uczestniczy bdzie take modzie dobczyckich szkó. Zbiórka o godz.9.00 na parkingu koo szkoy. Worki, rkawice i wywóz mieci organizuje gmina Dobczyce.
 

Email Drukuj PDF
W zwizku z tym, ze staraniem Sekcji Przyjació Raby, oraz wielu osób dobrej woli owisko na Rabie poniej mostu w Dobczycach odywa – wpuszczone zostay due pstrgi – mamy prob do kolegów owicych w tamtym rejonie, aby bezwzgldnie przestrzegali zasad obowizujcych na owiskach typu no kill. Przede wszystkim prosimy dociska zadziory haczyków – albo najlepiej owi na haki bez zadziorowe – co pozwoli wypuszcza ryby w dobrej kondycji. Ponadto, z tego samego powodu, za niedopuszczalne uzna naley wleczenie ryb po kamieniach. Naley zaopatrzy si w duy, gboki podbierak z siatk bezwzow. Pamitajcie, e nie jest to owisko specjalne i Sekcja Przyjació Raby nie bdzie mie ju w tym roku zbyt wielu rodków na uzupenianie ryb, które padn przez wdkarska bezmylno i nieostrono. A przecie poza tym, e su one nam do owienia chcemy, aby stanowiy zacztek wielkiego i silnego stada tarowego.
 

Email Drukuj PDF
6 kwietnia Przyjaciele Raby pomagali ekipie z ZO Kraków i kolegom z Koa Mylenice w zarybianiu dolnego odcinka Raby na odcinku Gdów - Nieznanowice. Do wody poszo okoo 1700 sztuk pstrga potokowego 1+. Natomiast do Stradomki wpucilimy okoo 9000 sztuk "jedynek".
Zarybiona zostaa równie Krzyworzeka, na któr Pan Rykiel i komendant Wiatr zawieli 12500 narybku pstrga.

 

Zarybienie - Apogeum

Email Drukuj PDF
Dzisiaj odbyo si zasadnicze zarybienie duymi pstrgami zakupionymi przez Sekcj Przyjació Raby od PZW Krosno. Zanim jednak to si stao udaem si wraz z Robertem Kocioem i Piotrkiem Sobinkiem do Folusza do jednego z orodków zarybieniowych PZW Krosno. Tam oczekiwa nas Pan Piotr Konieczny wraz z ekip. Dla mnie byo to naprawd wielkie przeycie móc ucisn do tego wspaniaego czowieka, który potrafi udowodni, e Polak potrafi i stworzy najlepsze owisko muchowe w Polsce, a moe i najlepsze w Europie. Pan Piotr oprowadzi nas po orodku, pokazujc ogrom pracy, jak PZW Krosno woyo w tworzenie profesjonalnych orodków. W midzyczasie odbywao si waenie przeznaczonych dla nas rybek ( relacja fotograficzna w galerii). Poegnalimy si, jak przyjaciele - z mojej strony z ogromn nadziej na przyszo.
Podró do Dobczyc odbywaa si z przygodami, samochody z rybkami musiay tkwi w korkach, ale okoo poudnia dotarlimy na miejsce. Zaczlimy zarybienie, które ze wzgldu na du ilo – i wielko – ryb trwao niemal 5 godzin.. Nie bd rozwodzi si nad szczegóami, ale od razu ostrzeg kolegów, którzy wybior si na ryby w okolicach Dobczyc i Winiar, e na streamera lepiej nie schodzi z yk poniej 0,22. Zreszt sami zobaczycie.
Jakby tego wszystkiego byo mao na zakoczenie jedna z grup uja kusownika, który cakiem spokojnie zabra si za „wdkowanie” przy pomocy haczyka, yki i ciarka. Policja , tym razem gdowska – przybya szybko i sprawnie zaja si tubylcem z Winiar. Delikwent otrzyma mandat wysokoci 200 z. ( tutaj take bdzie relacja fotograficzna )
Na koniec musz podkreli, e dzisiaj dopisaa wyjtkowa frekwencja. Przybyli czonkowie SPR w skadzie: ukasz „Ruki” Brzeziski, Maciek Putniorz, Sebastian Andrzejewski, Tomek „Paegassus” Konik ( pierwsza akcja! ), Marek Kowalski, Pawe Pilch, Irek Bebak, Krzysiek Wsik, Piotrek Sobinek, Pawe Augustynek-Halny ( który filmowa dzisiejsz akcj), Micha Mieczyski ( dziki Micha za ustrojstwo do rozprowadzania ryb! ), Mikoaj Hassa ( jak zwykle z caa garci muszkarskich newsów ), Stefan Talarczyk, Wadek Biskup ( jak zwykle w garniturze, ale z kapitalnym wozem terenowym, dziki któremu dotarlimy z rybkami w najbardziej oddalone miejsca ), Tomek Cygan i po raz Wojtek Gniadek. Aha, no i ja.

Piotr Lech

 

Email Drukuj PDF
Dzisiaj odbyo si kolejne zarybienie obwodu Raba 4. Na ca dugoc poszy bardzo adne pstrgi potokowe +1 (jak na swój wiek bardzo due i dobrze odywione) w liczbie 17.000. Dodatkowo na odcinek no kill posza do wody pierwsza partia duych pstrgów zakupionych z funduszu Sekcji Przyjació Raby od krakowskiego okrgu PZW. Okoo 160 ryb w granicach 38-50 cm. Jutro cig dalszy zarybie, tym razem pstrgami zakupionymi przez Sekcj Przyjació Raby od kronieskiego PZW. W dzisiejszym zarybieniu brali udzia: Pan Marek, kierowca ciarówki PZW, Robert Kocio, który jako wice-prezes ZO zarzdza caa akcj i czonkowie SPR: Andrzej Antosiewicz, Janusz Skimina, Marek Kowalski, Artek Litwinek, Ireneusz Bebak, Krzysztof Wsik, Tomek Cygan, Sebastian Andrzejewski, Piotrek Gibaa, ukasz Urbanik, Marcin Suder.
 


Strona 56 z 60
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1129912