Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Email Drukuj PDF
Nadchodzce lato a wraz z nim ciepe dni cigny nad wod kolejne zagroenie w postaci „niedzielnych wdkarzy", czyli plaowiczów chccych umili sobie pobyt nad rzek owieniem ryb bez odpowiednich zezwole, dokumentów i na niedozwolon przynt. Niestety, w wielu przypadkach s oni dodatkowo bezczelni w kontaktach ze stranikami, którzy naraeni s na nieprzyjemne dyskusje, a waciwie obraliwe monologi przez czas okoo 15 minut, czyli taki, jaki jest potrzebny na przyjazd patrolu policji...
Nad wod zdarzaj si te pseudo muszkarze, z premedytacj zabierajcy ryby z odcinka "No Kill". Jest to zachowanie niegodne wdkarza i w momencie zapania takiego muszkarza-zodzieja zostan wycignite surowe konsekwencje.
 Nasz sekcyjn grup SSR wspomaga policja, która na mocy porozumienia zawartego kilka tygodni temu byskawicznie reaguje na kade zawiadomienie, jak i przeprowadza z nami patrole. W tym miejscu chcielibymy serdecznie podzikowa dobczyckiej oraz gdowskiej policji za szybkie i rzetelne dziaanie. Na patrole wyruszaj take nasi koledzy z Mylenic, za co te im serdecznie dzikujemy.
Ochrona Raby z kadym dniem jest coraz lepsza, ale do odniesienia penego sukcesu potrzebna jest pomoc wdkarzy. Apelujemy by nie pozostawa biernym wiadkiem kusownictwa i w kadym takim przypadku informowa dobczyck (12-271-12-01) lub gdowsk (12-251-40-07) policj, lub naszych straników pod numerem telefonu: 0662-308-588.
Na zakoczenie chcielibymy przypomnie,e stranicy spoecznej stray rybackiej nie s stranikami etatowymi i wszystkie czynnoci kontrolne wykonujc powicajc swój wolny czas i pienidze (dotacje z ZO tylko czciowo pokrywaj koszty paliwa). 
 

Ostatnie zarybienie potokiem

Email Drukuj PDF
4 VI Sekcja Przyjació Raby dokonaa ostatniego w tym roku zarybienia odcinka Dobczyce-Gdów duym pstrgiem potokowym. W sumie w tym roku zarybilismy ok. 1200 pstrgami o wymiarach 35-78 cm. Wydalimy na ten cel 14.500 z. W planach tegorocznych mamy jeszcze dorybienie narybkiem lipienia na jesie. Prosimy wszystkich wdkarzy o stosowanie si do wymogów regulaminu owiska (owienie wyacznie na much, nie zabieranie ryb, stosowanie haczyków z zagitym zadziorem). Jednoczesnie informujemy, ze nasza grupa SSR jest obecna CODZIENNIE nad wod. Wszyscy kusownicy predzej czy póniej zostana zapani i oddani w rce policji.
Wszystkich etycznych wdkarzy serdecznie zapraszamy na Rab Dobczyce-Gdów. Jest co poowi ;)
 

Email Drukuj PDF
1 VI 2007 Przyjaciele Raby uczestniczyli w organizowanym w Dobczycach Dniu Dziecka: redaktor Mikoaj Hassa wygosi do zebranych dzieci i modziey krótk pogadank na temat Raby, po czym nastpio symboliczne zarybienie rzeki pstrgiem potokowym.
Dzikujemy organizatorom za zaproszenie.
 

Trzecie zarybienie z funduszy SPR

Email Drukuj PDF
25 V 2007 Sekcja Przyjació Raby dokonaa kolejnego w tym roku zarybienia rzeki Raby duym pstrgiem potokowym. Wpuszczono 120 kg ryb w wielkoci 35- 50 cm. W sumie byo ok. 180-200 sztuk. Zarybiono miejscówki w Dobczycach i Winiarach, a do ujcia Krzyworzeki. W tym póroczu wic sekcja zarybia Rab ok. 770 sztukami duych pstrgów potokowych o cznej masie 600 kg. I nie jest to ostatnie zarybienie, w których finansowo bdziemy partycypowa – sekcja bowiem zoy si na dodatkowe 5000 sztuk narybku jesiennego lipienia przy okazji sprowadzania przez ZO Kraków tego materiau zarybieniowego z orodków w Krosnie.
W zarybieniu uczestniczyli starzy czonkowie Sekcji Przyjació Raby: Piotrek Sobinek, Micha Cebula, Pawe Augustynek-Halny, Irek Bebak, Tomek Cygan, Edziu Kusek, Marek Kowalski, Mikoaj Hassa i Piotr Lech oraz nasz nowy nabytek, kolega z Austrii Fritz Dannhofer. Fritz przy tej okazji zdoby si na pikny gest i przekaza Sekcji Przyjació Raby pewn sum pienidzy na dalsze zarybienia. Dzikujemy Fritz!
Dodatkowo okazao si, e pienidze pojawiy si te z innej strony. Wodocigi Miejskie w Dobczycach take postanowiy dooy si do zarybienia i zobowizay si do zapacenia za cz kupionych dzi pstrgów. Tutaj szczególnie dzikuj dyrekcji Wodocigów oraz Przyjacielowi Raby Wadziowi Biskupowi.
Krótko mówic: jest dobrze. A bdzie jeszcze lepiej.
 

Email Drukuj PDF
Na wtorkowym prezydium, staraniem Roberta Kocioa oraz Andrzeja Zasadzkiego zostaa podjta decyzja o wsparciu finansowym naszej grupy SSR. Pienidze zostan przeznaczone na paliwo oraz wyposaenie straników. Ponadto sekcja zostanie zwolniona z opaty za ekspertyz Rady Naukowej RZGW wykonan przed zarybieniami.
 

Email Drukuj PDF
Min kolejny miesic dziaalnoci grupy SSR Przyjació Raby. Od momentu zarybie, które przeprowadzia nasza sekcja patrolowalimy rzek niemal codziennie, a czasami nawet patrolami podwójnymi. Byo to waciwie podobne do stray zawodowej, a przecie wszystko dziao si spoecznie. Przez ten miesic nasze patrole zatrzymay i odday w rce policji 8 kusowników, z czego 4 spinningistów, odebray wdki 2 kusownikom, którym udao si w ostatniej chwili zbiec, dwa razy interwenioway w sprawie nielegalnego poboru kamieni, udzieliy kilku upomnie wdkarzom, którzy nie wpisali daty do rejestru lub nie mieli docinitych zadziorów. Dugi weekend okaza si najgorszy. Polowa z tych interwencji miaa miejsce wanie w ostatnich dniach. Kilka razy stranicy odrywali si od zaj domowych zaalarmowani telefonami etycznych wdkarzy, eby trafi kusowników na gorcym uczynku – z rónym skutkiem, co nie znaczy, ze nie trzeba telefonowa, wrcz przeciwnie prosimy o to bardzo. Przejechane kilometry? Ju trudno zliczy.
 


Strona 54 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1059372