Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Zarybienie lipieniem

Email Drukuj PDF
15 X odbyy si zarybienia krakowskiej Raby lipieniem. Do wody, poza rybami wpuszczonymi w ramach operatu przez ZO Kraków trafio take 5000 sztuk lipieni zakupionych przez Sekcj Przyjació Raby. W zarybieniu wzili udzia czonkowie ZO Kraków Robert Kocio i Andrzej Zasadzki, koledzy z koa Mylenice reprezentowani przez ukasza Ostafina i Edwarda Kuska ( ten ostatni jest take czonkiem SPR ), oraz reprezentacja Sekcji Przyjació Raby przy kole Dobczyce w skadzie Andrzej Antosiewicz, Tomek Cygan, Pawe Augustynek-Halny i Piotr Lech. Zarybialimy w worków, wic rybki równomiernie zostay rozniesione po caym odcinku. Dzikujemy okrgowi PZW Krosno, a szczególnie Panu Piotrowi Koniecznemu za pikne i zdrowe przysze kardynay.
 

Email Drukuj PDF
22 wrzenia 2007, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy Dobczyce, w asycie Tomasza Konika, Janusza Skiminy, Pawa Augustynka-Halnego, Edwarda Kuska, Sebastiana Andrzejewskiego i Macieja Putniorza, odbyo si oficjalne zakoczenie Szkóki Wdkarstwa Muchowego Raba Fly (SMuRFy). Po sowie wstpnym i projekcji filmu o Supi (prezentujcym dziaania modych ludzi na rzecz tej rzeki) uczestnikom szkóki rozdano dyplomy i skromne upominki. Oto lista uhonorowanych:

Bartek Magdziarz
Dawid Kogut
Marcin Popek
Mateusz Cielik
Irek Chrobik
Mateusz Klimek
ukasz Stachura
Tomek Bystry
Pawe Kusek
Maciek Musia

Regularne zajcia SMuRFy nad wod w tym roku zakoczone, ale informujemy, e to jeszcze nie koniec spotka w ramach szkóki.
 

Email Drukuj PDF
Jak zapewne wszyscy wiedz w maopolsce mamy powodziowe stany wód. Na Rabie sytuacja jest w tej chwili grona, ale moe by nieciekawa równie po szybkim opadniciu wody, kiedy ryby zostan uwizione w przybrzenych kauach. Osoby, które zauwa takie miejsca, bad akty kusownictwa dokonywane na unieruchomionych rybach proszone s o niezwoczny kontakt z SSR i policj.
 

SMuRF'y c.d.

Email Drukuj PDF
W mijajcym tygodniu odbyy si kolejne kursy SMuRF'y - Szkóki MUszkarskiej 'Raba-Fly'. Jak do tej pory bierze w nich udzia dziesiciu uczestników z Dobczyc i okolic: Tomek Bystry, Irek Chrobik, Mateusz Cielik, Mateusz Klimek, Dawid Kogut, Pawe Kusek, Bartek Magdziarz, Maciek Musia,  Marcin Popek, ukasz Stachura.
Zdjcia z zaj dostpne w galerii.
 

Email Drukuj PDF
W dniu wczorajszym okoo godziny 17 w Dobczycach Przyjaciele Raby spotkali si z kilkorgiem chopców w ramach szkóki wdkarstwa muchowego. Nasza ekipa w skadzie ukasz Brzeziski, Sebastian Andrzejewski, Tomek Konik i Magdalena Siry wspara Janusza Skimin, który by na miejscu ju wczeniej i pokaza chopakom kilka przydatnych wzów. Potem zmontowali zestawy (sucha i mokra mucha) oraz przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach zachowania z wdk nad wod.
Niestety ryby, nawet drobnica, nie chciay wspópracowa i na such oraz mokr nikt nie mia nawet kontaktu. Czas nad wod to jednak przyjemno i szybko mija nawet przy braku bra. Nim si obejrzeli rodzice przyjechali po swoje pociechy.

Podobne szkolenie miao miejsce ju wczeniej, w sobot 30 czerwca, zaraz po spotkaniu informacyjnym w UMiG w Dobczycach. Instruktorami byli wtedy Marek Kowalski, Janusz Skimina, Tomasz Konik, Magdalena Siry, Sebastian Andrzejewski i Pawe Augustynek-Halny.

Nastpne spotkanie odbdzie si w czwartek tj. 5.07. Istnieje jednak moliwo odwoania go jeli pogoda bdzie niesprzyjajca.
 

Email Drukuj PDF
Relacja ukasza Brzeziskiego ("Rukiego") i Tomasza Konika:

Dwuosobowy zespó w skadzie - ja, czyli Ruki i Tomek Konik vel. Paegassus wyruszylimy na jake wan misj, zasadzenia sadzonek rdestnicy kdzierzawej w dopywie Raby- Mynówce. Roliny zostay przywiezione przeze mnie z Czarnej Orawy. Oczywist spraw byo ich odkaenie - posuy mi roztwór nadmanganianu potasu. Ale wracajc do poniedziaku. Rolin miaem 3 foliowe worki, wic byo co sadzi. Jako mistrz ceremonii zaczem sadzi pierwsze sadzonki na bardziej odsonitym przez krzaki kawaku Mynówki, kilkanacie metrów powyej jej ujcia obsadzajc kilka nurcików i mikro paniek. Fotki mona znale w galerii
Czemu akurat rdestnica i czemu Mynówka? Rdestnica kdzierzawa jest odporniejsza na bardziej zanieczyszczon wod od wosieniczników i moe bez problemu rosn w wodzie o zanieczyszczeniu odpowiadajcemu 2 klasie czystoci rzek. Jest te niesamowicie plenna, gdy wystarczy may kawaek ulistnionej odygi by powstaa kolejna rolina. A dlaczego Mynówka? Jest to pierwszy, wikszy dopyw po tej stronie Raby i pynie przez pola uprawne, a pola uprawne=> nawozy=> glony. Wiadomo, nie ograniczymy tym sposobem znacznie poziomu zw. azotu i fosforu w Rabie, lecz odetniemy dodatkowy dopyw. A jak to w pewnej reklamie sieci komórkowej- "grosz do grosza, a bdzie kokosza"
Mam nadziej, e w momencie przyjcia si rdestnicy w Mynówce nie do, e moemy mie sadzonki na miejscu to dodatkowo moe ona samoistnie przenie si do Raby, a jej any bardzo uatrakcyjniaj rzek.

 


Strona 53 z 60
Reklama

Na skróty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzieć

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1129911