Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Email Drukuj PDF
W dniu wczorajszym okoo godziny 17 w Dobczycach Przyjaciele Raby spotkali si z kilkorgiem chopców w ramach szkóki wdkarstwa muchowego. Nasza ekipa w skadzie ukasz Brzeziski, Sebastian Andrzejewski, Tomek Konik i Magdalena Siry wspara Janusza Skimin, który by na miejscu ju wczeniej i pokaza chopakom kilka przydatnych wzów. Potem zmontowali zestawy (sucha i mokra mucha) oraz przypomnieli dzieciom o podstawowych zasadach zachowania z wdk nad wod.
Niestety ryby, nawet drobnica, nie chciay wspópracowa i na such oraz mokr nikt nie mia nawet kontaktu. Czas nad wod to jednak przyjemno i szybko mija nawet przy braku bra. Nim si obejrzeli rodzice przyjechali po swoje pociechy.

Podobne szkolenie miao miejsce ju wczeniej, w sobot 30 czerwca, zaraz po spotkaniu informacyjnym w UMiG w Dobczycach. Instruktorami byli wtedy Marek Kowalski, Janusz Skimina, Tomasz Konik, Magdalena Siry, Sebastian Andrzejewski i Pawe Augustynek-Halny.

Nastpne spotkanie odbdzie si w czwartek tj. 5.07. Istnieje jednak moliwo odwoania go jeli pogoda bdzie niesprzyjajca.
 

Email Drukuj PDF
Relacja ukasza Brzeziskiego ("Rukiego") i Tomasza Konika:

Dwuosobowy zespó w skadzie - ja, czyli Ruki i Tomek Konik vel. Paegassus wyruszylimy na jake wan misj, zasadzenia sadzonek rdestnicy kdzierzawej w dopywie Raby- Mynówce. Roliny zostay przywiezione przeze mnie z Czarnej Orawy. Oczywist spraw byo ich odkaenie - posuy mi roztwór nadmanganianu potasu. Ale wracajc do poniedziaku. Rolin miaem 3 foliowe worki, wic byo co sadzi. Jako mistrz ceremonii zaczem sadzi pierwsze sadzonki na bardziej odsonitym przez krzaki kawaku Mynówki, kilkanacie metrów powyej jej ujcia obsadzajc kilka nurcików i mikro paniek. Fotki mona znale w galerii
Czemu akurat rdestnica i czemu Mynówka? Rdestnica kdzierzawa jest odporniejsza na bardziej zanieczyszczon wod od wosieniczników i moe bez problemu rosn w wodzie o zanieczyszczeniu odpowiadajcemu 2 klasie czystoci rzek. Jest te niesamowicie plenna, gdy wystarczy may kawaek ulistnionej odygi by powstaa kolejna rolina. A dlaczego Mynówka? Jest to pierwszy, wikszy dopyw po tej stronie Raby i pynie przez pola uprawne, a pola uprawne=> nawozy=> glony. Wiadomo, nie ograniczymy tym sposobem znacznie poziomu zw. azotu i fosforu w Rabie, lecz odetniemy dodatkowy dopyw. A jak to w pewnej reklamie sieci komórkowej- "grosz do grosza, a bdzie kokosza"
Mam nadziej, e w momencie przyjcia si rdestnicy w Mynówce nie do, e moemy mie sadzonki na miejscu to dodatkowo moe ona samoistnie przenie si do Raby, a jej any bardzo uatrakcyjniaj rzek.

 

Email Drukuj PDF
Sekcja Przyjació Raby przy Kole PZW w Dobczycach planuje zorganizowanie szkóki wdkarstwa muchowego dla modziey z gminy Dobczyce i okolic. Miaoby to miejsce w lipcu - pierwsze dwa tygodnie dla modziey poniej 14 roku ycia, dla której nie jest wymagana karta wdkarska; dla modziey starszej w drugiej poowie lipca, z tym ze w pierwszej poowie, po odpowiednim przeszkoleniu, chtni musieliby uzyska tzw. "bia" kart.

- SPR pokrywa koszty zapewnienia sprztu uywanego w czasie szkolenia, a czonkowie SPR prowadz zajcia spoecznie, dzieki czemu uczestnicy nie musz opaca kosztów udziau (prosimy jednoczenie o poszanowanie uywanego sprztu, aby móg suy innym uczestnikom szkóki).

- Spotkanie informacyjne w Urzdzie Miasta i Gminy Dobczyce, 30 czerwca o godz. 11:00
 

Email Drukuj PDF
Nadchodzce lato a wraz z nim ciepe dni cigny nad wod kolejne zagroenie w postaci „niedzielnych wdkarzy", czyli plaowiczów chccych umili sobie pobyt nad rzek owieniem ryb bez odpowiednich zezwole, dokumentów i na niedozwolon przynt. Niestety, w wielu przypadkach s oni dodatkowo bezczelni w kontaktach ze stranikami, którzy naraeni s na nieprzyjemne dyskusje, a waciwie obraliwe monologi przez czas okoo 15 minut, czyli taki, jaki jest potrzebny na przyjazd patrolu policji...
Nad wod zdarzaj si te pseudo muszkarze, z premedytacj zabierajcy ryby z odcinka "No Kill". Jest to zachowanie niegodne wdkarza i w momencie zapania takiego muszkarza-zodzieja zostan wycignite surowe konsekwencje.
 Nasz sekcyjn grup SSR wspomaga policja, która na mocy porozumienia zawartego kilka tygodni temu byskawicznie reaguje na kade zawiadomienie, jak i przeprowadza z nami patrole. W tym miejscu chcielibymy serdecznie podzikowa dobczyckiej oraz gdowskiej policji za szybkie i rzetelne dziaanie. Na patrole wyruszaj take nasi koledzy z Mylenic, za co te im serdecznie dzikujemy.
Ochrona Raby z kadym dniem jest coraz lepsza, ale do odniesienia penego sukcesu potrzebna jest pomoc wdkarzy. Apelujemy by nie pozostawa biernym wiadkiem kusownictwa i w kadym takim przypadku informowa dobczyck (12-271-12-01) lub gdowsk (12-251-40-07) policj, lub naszych straników pod numerem telefonu: 0662-308-588.
Na zakoczenie chcielibymy przypomnie,e stranicy spoecznej stray rybackiej nie s stranikami etatowymi i wszystkie czynnoci kontrolne wykonujc powicajc swój wolny czas i pienidze (dotacje z ZO tylko czciowo pokrywaj koszty paliwa). 
 

Ostatnie zarybienie potokiem

Email Drukuj PDF
4 VI Sekcja Przyjació Raby dokonaa ostatniego w tym roku zarybienia odcinka Dobczyce-Gdów duym pstrgiem potokowym. W sumie w tym roku zarybilismy ok. 1200 pstrgami o wymiarach 35-78 cm. Wydalimy na ten cel 14.500 z. W planach tegorocznych mamy jeszcze dorybienie narybkiem lipienia na jesie. Prosimy wszystkich wdkarzy o stosowanie si do wymogów regulaminu owiska (owienie wyacznie na much, nie zabieranie ryb, stosowanie haczyków z zagitym zadziorem). Jednoczesnie informujemy, ze nasza grupa SSR jest obecna CODZIENNIE nad wod. Wszyscy kusownicy predzej czy póniej zostana zapani i oddani w rce policji.
Wszystkich etycznych wdkarzy serdecznie zapraszamy na Rab Dobczyce-Gdów. Jest co poowi ;)
 

Email Drukuj PDF
1 VI 2007 Przyjaciele Raby uczestniczyli w organizowanym w Dobczycach Dniu Dziecka: redaktor Mikoaj Hassa wygosi do zebranych dzieci i modziey krótk pogadank na temat Raby, po czym nastpio symboliczne zarybienie rzeki pstrgiem potokowym.
Dzikujemy organizatorom za zaproszenie.
 


Strona 53 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1030017