Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Puchar im. Antoniego Tondery

Email Drukuj PDF
 

Email Drukuj PDF
22 padziernika Przyjaciele Raby spotkali si nad Krzyworzek z grup studentów pod kierownictwem profesora Tomasza Mikoajczyka. Grupa ta przeprowadzaa na zlecenie WWF odowy kontrolne celem zbadania przeywalnoci ososia, ale przy okazji odawiano oczywicie równie i inne gatunki dziki czemu uzyskalimy obraz rybostanu na interesujcym nas szczególnie dopywie Raby. Niestety nie jest on zbyt ciekawy. Co prawda przeywalno wiosennego narybku ososia (którym Krzyworzek zarybia WWF) zwikszya si do 3% (to dobry wynik jak na ososia), ale podczas odowów nie stwierdzono ani jednego lipienia, a dorose pstrgi trafiy si w ladowej iloci. Do tego zowionych kilka wikszych sztuk potokowców, to prawdopodobnie ryby z dodatkowych zarybie z funduszy Przyjació Raby, które podeszy z Raby, a nie rodzime kabany. Ogólnie karpiowate, zwaszcza klenie, przejmuj prym na Krzyworzece. Pocieszajce moe by jedynie to, e pstrki z wiosennego zarybienia narybkiem jako przeyy niówki i mimo, e chude wci pywaj.
Konkluzja jest taka, e bez intensywnych dziaa na rzecz renaturalizacji, bez szybszego tempa kanalizowania zlewni oraz bez walki z kusownictwem Krzyworzeka przestanie wkrótce by potokiem górskim przez co uzaleniona od zapory Raba straci ostatni szans na naturalne tarlisko.

ps. Po dokadne wyniki odowów zapraszamy za jaki czas na nasze forum do dziau Ekolgia.
 

Zarybienie lipieniem

Email Drukuj PDF
15 X odbyy si zarybienia krakowskiej Raby lipieniem. Do wody, poza rybami wpuszczonymi w ramach operatu przez ZO Kraków trafio take 5000 sztuk lipieni zakupionych przez Sekcj Przyjació Raby. W zarybieniu wzili udzia czonkowie ZO Kraków Robert Kocio i Andrzej Zasadzki, koledzy z koa Mylenice reprezentowani przez ukasza Ostafina i Edwarda Kuska ( ten ostatni jest take czonkiem SPR ), oraz reprezentacja Sekcji Przyjació Raby przy kole Dobczyce w skadzie Andrzej Antosiewicz, Tomek Cygan, Pawe Augustynek-Halny i Piotr Lech. Zarybialimy w worków, wic rybki równomiernie zostay rozniesione po caym odcinku. Dzikujemy okrgowi PZW Krosno, a szczególnie Panu Piotrowi Koniecznemu za pikne i zdrowe przysze kardynay.
 

Email Drukuj PDF
22 wrzenia 2007, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy Dobczyce, w asycie Tomasza Konika, Janusza Skiminy, Pawa Augustynka-Halnego, Edwarda Kuska, Sebastiana Andrzejewskiego i Macieja Putniorza, odbyo si oficjalne zakoczenie Szkóki Wdkarstwa Muchowego Raba Fly (SMuRFy). Po sowie wstpnym i projekcji filmu o Supi (prezentujcym dziaania modych ludzi na rzecz tej rzeki) uczestnikom szkóki rozdano dyplomy i skromne upominki. Oto lista uhonorowanych:

Bartek Magdziarz
Dawid Kogut
Marcin Popek
Mateusz Cielik
Irek Chrobik
Mateusz Klimek
ukasz Stachura
Tomek Bystry
Pawe Kusek
Maciek Musia

Regularne zajcia SMuRFy nad wod w tym roku zakoczone, ale informujemy, e to jeszcze nie koniec spotka w ramach szkóki.
 

Email Drukuj PDF
Jak zapewne wszyscy wiedz w maopolsce mamy powodziowe stany wód. Na Rabie sytuacja jest w tej chwili grona, ale moe by nieciekawa równie po szybkim opadniciu wody, kiedy ryby zostan uwizione w przybrzenych kauach. Osoby, które zauwa takie miejsca, bad akty kusownictwa dokonywane na unieruchomionych rybach proszone s o niezwoczny kontakt z SSR i policj.
 

SMuRF'y c.d.

Email Drukuj PDF
W mijajcym tygodniu odbyy si kolejne kursy SMuRF'y - Szkóki MUszkarskiej 'Raba-Fly'. Jak do tej pory bierze w nich udzia dziesiciu uczestników z Dobczyc i okolic: Tomek Bystry, Irek Chrobik, Mateusz Cielik, Mateusz Klimek, Dawid Kogut, Pawe Kusek, Bartek Magdziarz, Maciek Musia,  Marcin Popek, ukasz Stachura.
Zdjcia z zaj dostpne w galerii.
 


Strona 52 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1030017