Przyjaciele Raby

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Przyjaciele Raby

Email Drukuj PDF
Na ostatnim prezydium ZO Kraków Pan Prezes Zbigniew Krasowski zapozna obecnych z treci nowej instrukcji dla funkcjonowania zapory w Dobczycach. Z treci owej dyrektywy wynika, e teraz zapora w Dobczycach bdzie miaa prawo – a nawet obowizek – dokonywa zrzutu wody dwoma ródami: poprzez elektrowni dobczyck oraz poprzez....dolne upusty zapory (!). Tylko w przypadku zagroenia powodziowego maj by otwierane upusty rednie i górne. Przypomnijmy, e jeszcze rok temu, w odpowiedzi na e-mail przewodniczcego Sekcji Przyjació Raby RZGW zapewniao, e dolne upusty otwierane s wanie TYLKO w momencie zagroe powodziowych lub podczas remontów urzdze zapory. ( tre e-maila RZGW do wgldu w dziale Dokumenty ). Nowe wytyczne stoj w racej sprzecznoci z tymi sowami.
Nowy sposób funkcjonowania zapory w znaczny sposób pogorszy jako wody w rzece Rabie poniej zbiornika. Kto wie, czy w ogóle moliwe bdzie wdkowanie, o resztkach naturalnego tara ( którego i tak ju praktycznie nie ma ) szkoda mówi. Nie wiadomo te, jak zachowa si narybek lipieni i pstrgów, którymi corocznie ZO PZW zarybia zgodnie z operatem rybackim wody Raby poniej Dobczyc. Jaki to bdzie w kocu miao wpyw na turystyk i wypoczynek w okolicach Dobczyc, Winiar, Fakowic, Stadnik, Gdowa, Marszowic, Nieznanowic i niej? Jak wielk katastrof zarówno ichtiologiczn, jak i turystyczn ( a tym samym ekonomiczn ) szykuje RZGW dla Polskiego Zwizku Wdkarskiego i wszystkich gmin poniej zapory.? Ile setek tysicy ludzi musi cierpie przez niszczycielskie decyzje hydro-urzdników?
Sekcja Przyjació Raby miaa na kolejny rok szerokie plany zwizane z zarybianiem rzeki, podnoszeniem walorów tarliskowych jej dopywów, czynn ochron przed kusownictwem, a take dalsza prac z dziemi. Czy bdzie nam dane to zrealizowa, czy te bdziemy musieli wycign bro z ukrycia - nasze kontakty, czasopisma, radio, telewizj i w kocu spoeczno midzynarodow po to, eby wymierzy je w demony pastwa polskiego niszczce swoj wasn przyrod?
 

Puchar Barweny - wyniki

Email Drukuj PDF
Oficjalne Wyniki Towarzyskich Zawodów w Wdkarstwie Muchowym „Puchar Barweny”.

I miejsce: Zbigniew Zasadzki , zowi a 8 lipieni powyej 30 cm. o cznej dugoci 265,9 cm.

II miejsce: Piotr Buda, dwa lipienie o cznej dugoci 69 cm

III miejsce: Grzegorz Konieczny, dwa lipienie o cznej dugoci 61 cm.


Najwiksz ryb zawodów zowi Robert Kocio, lipienia 39 cm.

Ogóem na 25 startujcych zawodników zowiono 19 lipieni powyej 30 cm.

Wikszo ryb zowiono na odcinku no kill.

Pienidze ze startowego zostan przeznaczone na dodatkowe dorybienie Raby duym pstrgiem potokowym na wiosn 2008, za co Sekcja Przyjació Raby serdecznie dzikuje Grzegorzowi Czekajowi szefowi sieci sklepów Barwena. Dzikujemy take wszystkim uczestnikom za mia wdkarsk atmosfer, a specjalne podzikowania kierujemy do Kolegów, którzy nie mieli czasu na udzia w zawodach, a mimo to opacili tzw. startowe. Dziki za pikny gest.
 

Puchar Barweny 2007

Email Drukuj PDF
 

Puchar im. Antoniego Tondery

Email Drukuj PDF
 

Email Drukuj PDF
22 padziernika Przyjaciele Raby spotkali si nad Krzyworzek z grup studentów pod kierownictwem profesora Tomasza Mikoajczyka. Grupa ta przeprowadzaa na zlecenie WWF odowy kontrolne celem zbadania przeywalnoci ososia, ale przy okazji odawiano oczywicie równie i inne gatunki dziki czemu uzyskalimy obraz rybostanu na interesujcym nas szczególnie dopywie Raby. Niestety nie jest on zbyt ciekawy. Co prawda przeywalno wiosennego narybku ososia (którym Krzyworzek zarybia WWF) zwikszya si do 3% (to dobry wynik jak na ososia), ale podczas odowów nie stwierdzono ani jednego lipienia, a dorose pstrgi trafiy si w ladowej iloci. Do tego zowionych kilka wikszych sztuk potokowców, to prawdopodobnie ryby z dodatkowych zarybie z funduszy Przyjació Raby, które podeszy z Raby, a nie rodzime kabany. Ogólnie karpiowate, zwaszcza klenie, przejmuj prym na Krzyworzece. Pocieszajce moe by jedynie to, e pstrki z wiosennego zarybienia narybkiem jako przeyy niówki i mimo, e chude wci pywaj.
Konkluzja jest taka, e bez intensywnych dziaa na rzecz renaturalizacji, bez szybszego tempa kanalizowania zlewni oraz bez walki z kusownictwem Krzyworzeka przestanie wkrótce by potokiem górskim przez co uzaleniona od zapory Raba straci ostatni szans na naturalne tarlisko.

ps. Po dokadne wyniki odowów zapraszamy za jaki czas na nasze forum do dziau Ekolgia.
 

Zarybienie lipieniem

Email Drukuj PDF
15 X odbyy si zarybienia krakowskiej Raby lipieniem. Do wody, poza rybami wpuszczonymi w ramach operatu przez ZO Kraków trafio take 5000 sztuk lipieni zakupionych przez Sekcj Przyjació Raby. W zarybieniu wzili udzia czonkowie ZO Kraków Robert Kocio i Andrzej Zasadzki, koledzy z koa Mylenice reprezentowani przez ukasza Ostafina i Edwarda Kuska ( ten ostatni jest take czonkiem SPR ), oraz reprezentacja Sekcji Przyjació Raby przy kole Dobczyce w skadzie Andrzej Antosiewicz, Tomek Cygan, Pawe Augustynek-Halny i Piotr Lech. Zarybialimy w worków, wic rybki równomiernie zostay rozniesione po caym odcinku. Dzikujemy okrgowi PZW Krosno, a szczególnie Panu Piotrowi Koniecznemu za pikne i zdrowe przysze kardynay.
 


Strona 52 z 60
Reklama

Na skrty

Nowy?

Jeste nowy na naszej stronie? Szukasz pomocy lub wicej informacji? Odwied nasze Forum

"Jaka woda?"
Zobacz informacje o stanie wody na Rabie (dane aktualizowane przez wdkujcych)

Warto wiedzie

lowisko
Zasady, opaty

lowisko
STOP! Przegradzaniu rzek

pil
Czasopismo Pstrg i Lipie

sztuka
Polecamy magazyn "Sztuka owienia"
ffc
Fly Fishing Challenge

Sponsorzy 2014

lowisko
Dbowscy - Wieliczka
drewno kominkowe

Najnowsze zdjcie

Losowy obrazek

Odsłon : 1059372