"Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Wszelkie prace regulacyjne, zabudowa koryt, umocnienia itp. ale też i działania semirenaturyzacyjne

Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 15 Sty 2013 13:14

10 stycznia w siedzibie firmy MGGP S.A. w Krakowie odbyła się konferencja mająca na celu rozpoczęcie szerszej dyskusji o projekcie „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby” z uwzględnieniem uwag organizacji pozarządowych. Projekt ten jest realizowany na zlecenie RZGW w Krakowie, w ramach "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły". Obecni byli przedstawiciele Ab Ovo, OTOP oraz PZW Kraków - Sekcji Przyjaciół Raby.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 21 Lut 2013 17:44

21 lutego miało miejsce kolejne spotkanie omawiające analizę programu inwestycyjnego w zlewni Raby. Autorzy opracowania zapewniają, że wszelkie działania zostaną poddane analizie właśnie także pod kątem uwarunkowań przyrodniczych oraz odpowiednio skonsultowane, co napawa optymizmem i daje nadzieję na wprowadzenie także rozwiązań renaturyzacyjnych. Wielu zebranych przedstawicieli gmin skrytykowało taki kierunek działań, ale p.o. prezesa KZGW zaznaczył, że wymogi prawa Unii Europejskiej oraz wytyczne Komisji Europejskiej wyraźnie mówią o takim właśnie podejściu planistycznym i rozpatrywaniu rozwiązań alternatywnych.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 26 Kwi 2013 11:20

Komisja Europejska podjęła wczoraj decycję o skierowaniu do Polski tzw. Uzasadnionej Opinii (Reasoned Opinion) w sprawie uchwalonego przez rząd w 2011 r. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Komisja stwierdza, że jej zdaniem Program, tryb jego uchwalenia, a także fakt jego wdrażania, naruszają prawo Unii Europejskiej w zakresie przepisów dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej.


Komisja zwraca się do POLSKI o przestrzeganie prawa ochrony środowiska przy opracowywaniu programu zapobiegania powodziom

Komisja ma szereg wątpliwości związanych z wpływem na środowisko polskiego programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Choć program będzie miał wpływ na stan wielu zbiorników i obszarów objętych programem „Natura 2000”, nie przeprowadzono w związku z nim odpowiedniej oceny skutków z uwzględnieniem celów w dziedzinie ochrony środowiska przewidzianych w przepisach UE zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się, że spośród 410 projektów realizowanych w ramach programu około 120 może mieć znaczny wpływ na 50 różnych obszarów „Natura 2000”.

Zgodnie z dyrektywą siedliskową uzasadnieniem dla tego rodzaju projektów może być nadrzędny interes publiczny, pod warunkiem że zaproponowane zostaną działania wyrównawcze, a alternatywne rozwiązania starannie przeanalizowane. Nie wydaje się jednak, by w tym przypadku warunki te zostały spełnione. Istnieją też wątpliwości co do zgodności z ramową dyrektywą wodną. Program naraża bowiem na niebezpieczeństwo zdolność niektórych zbiorników wodnych do osiągnięcia do 2015 r. stanu zadowalającego z punktu widzenia ochrony środowiska. Choć Komisja w pełni popiera dążenia Polski do stworzenia infrastruktury przeciwpowodziowej, która pomoże chronić ludzi i dziedzictwo kulturowe, zgodnie z jej stanowiskiem wysiłki te muszą być zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska.

W listopadzie 2012 r. Komisja przesłała Polsce oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia, ale ponieważ Polska wciąż nie podjęła niezbędnych działań, aby naprawić tę sytuację, Komisja przesyła uzasadnioną opinię, na którą Polska musi udzielić odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 03 Maj 2013 13:37

"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 09 Paź 2013 22:25

"...rezygnacja z Programu dla Odry-2006 i Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/d ... wania.html
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 09 Paź 2013 22:26

"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

przesiedlenia tańsze od wałów

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 12 Lis 2013 12:11

"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: przesiedlenia tańsze od wałów

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 13 Cze 2014 22:34

"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: przesiedlenia tańsze od wałów

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 15 Lip 2014 11:48

W dniu 30 czerwca br. w siedzibie MGGP S.A. w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zainteresowanych problemami ochrony przeciwpowodziej w zlewni Raby w kontekście ochrony środowiska. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację podsumowującą I i II etap projektu "Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Raby", a także przewidywane w ramach III etapu projektu procedury środowiskowe.
Przedstawiono wyselekcjonowane warianty suchych zbiorników na dopływach Raby oraz potencjalne lokalizacje wałów.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele stowarzyszenia AbOvo oraz przewodniczący Sekcji Przyjaciół Raby pełniący funkcję pełnomocnika PZW Kraków ds. hydrotechnicznych.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: przesiedlenia tańsze od wałów

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 08 Wrz 2014 20:08

1 września został zamknięty "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły". To skutek zastrzeżeń jakie zgłosiła do niego Komisja Europejska.
Informacje na ten temat:
http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf ... nDocument#
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,165 ... zeczu.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/d ... amu-0.html
http://mac.bip.gov.pl/fobjects/download ... 4-pdf.html
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Postprzez Dawid Pilch » 10 Wrz 2014 11:19

Paweł, proszę powiedz nam co to oznacza dla nas?
Dlaczego doszło do uchwały?
Jakie zalecenia dała UE?
Czy to oznacza, że ryją do 2015 według starych zasad, a potem ryją według nowych zasad za nowe pieniądze?
:roll:
Serdecznie Pozdrawiam
Dawid Pilch!
Awatar użytkownika
Dawid Pilch
Sympatyk Przyjaciół Raby
 
Posty: 1028
Dołączenie: 11 Lip 2008 22:46

Re: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 13 Wrz 2014 21:58

Dawid Pilch napisał(a):Paweł, proszę powiedz nam co to oznacza dla nas?
Dlaczego doszło do uchwały?
Jakie zalecenia dała UE?
Czy to oznacza, że ryją do 2015 według starych zasad, a potem ryją według nowych zasad za nowe pieniądze?
:roll:

To temat rzeka od 3 lat. UE zalecała by przestrzegać procedur środowiskowych i dyrektyw oraz by szukać alternatyw dla inwazyjnej hydrotechniki. U nas niestety nagminnie pomijano te procedury i zapisy dyrektyw, a także nie przedstawiono żadnych alternatyw, tylko na siłę próbowano wpisać do programów same rozwiązania z serii dużej hydrotechniki. Do tego doszła fragmentaryczność inwestycji, bez brania pod uwagę zlewni jako całość. No i skończyło się tak, że KE wstrzymała finansowanie dla inwestycji z zakresu ochrony przed powodzią dopóki Polska nie przedstawi, że podejście się zmienia. Tą zmianą mają być tzw. masterplany, ale póki co wyglądają one prawie tak samo jak poprzednie zadania i uważam, że zostaną ponownie skrytykowane.
Polecam ten link, w którym Klub Przyrodników bardzo rzeczowo opisał co było źle w programie http://www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/inn ... _wisla.pdf
Co do tego jak będą "ryli" trudno powiedzieć, bo są też pieniądze z naszego budżetu, które nie są obłożone obostrzeniami KE.
"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Re: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Postprzez Paweł Augustynek-Halny » 15 Cze 2015 13:03

"szef" :) Przyjaciół Raby
rzecznik Klubu Przyjaciół Dunajca http://www.przyjacieledunajca.pl
honorowy rzecznik Stowarzyszenia Myślenice nad Rabą
pełnomocnik PZW Kraków ds. hydrotechnicznych
koordynator akcji http://www.stopprzegradzaniurzek.pl
Awatar użytkownika
Paweł Augustynek-Halny
Administrator
 
Posty: 15052
Dołączenie: 19 Sie 2006 11:25
Miejscowość: Kraków-Warszawa-Wieliczka-Gorce-Tatry

Poprzednia

Powróć do Tematy hydrotechniczne

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron